sort proizvodi

О нама

ПУ „Полетарац“ Мерошина први пут је почела са радом 02.12.1981.године и непрекидно ради до данас. Централни објекат је монтажно изграђени вртић чија површина износи 298м2 и  налази се на адреси Нишка број 2 на магистралном путу Ниш-Прокупље.  У овом објекту бораве деца узраста 3 до 6,5 година. 

У нашем објекту смештене су три васпитне групе и то: 


1.Мешовита васпитна група ,,Пачићи" на целодневном боравку (узраст деце од 3 до 5,5 година);
2. Мешовита васпитна група "Пепељуга" на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година) и
3.Група у години пред полазак у школу "Полетарац" на четворочасовном програму.

Васпитно-образовни рад одвија се и у истуреним групама на терену које покривају територију општине Мерошине:

1.  Васпитна група у години пред полазак у школу "Дуга" у Азбресници на полудневном боравку;
2.  Васпитна група у години пред полазак у школу "Твити" у Крајковцу на полудневном боравку;
3.  Васпитна група у години пред полазак у школу "Пчелица" у Кованлуку на полудневном боравку;
4.  Мешовита васпитна група "Бамби" на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година);
5.  Васпитна група у години пред полазак у школу "Колибри" у Баличевцу на полудневном боравку;
6.  Васпитна група у години пред полазак у школу "Цицибан" у Балајнцу на полудневном боравку;
7.  Мешовита васпитна група "Звончићи" у Бајанцу на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година);
8.  Васпитна група у години пред полазак у школу "Вилинград" у Доњој Расовачи на полудневном боравку;
9.  Мешовита васпитна група "Лане" у Доњој Расовачи на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година);
10. Васпитна група у години пред полазак у школу "Ципелићи" у Девчи на полудневном боравку;
11. Васпитна група у години пред полазак у школу "Ђурђевак" у Југбогдановцу на полудневном боравку;
12. Мешовита васпитна група "Невен" у Југбогдановцу на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година) и
13. Васпитна група у години пред полазак у школу "Бубамара" у Батушинцу на полудневном боравку.

14. Мешовита васпитна група "Лептирићи" у Баличевцу на полудневном боравку (узраст деце од 3-5,5 година).
 
Централни објекат поседује своју кухињу у којој се припрема храна за малишане. Такође, поседујемо и комби возило којим се превозе деце из удаљених места до најближег вртића.


У складу са Предшколским програмом Установе програм васпитно-образовног рада са децом је у складу са Новим Основама програма предшколског образовања и васпитања (Године узлета). Програм рада са децом реализује се у виду пројектног-тематског планирања уз активно укључивање свих актера и партнера у локалној заједници-родитељи/старатељи, чланови локалне заједнице, као и у виду посета институцијама, фабрикама, занатлијама и природним ресурсима које општина поседује. 

 
Остали програми који се реализују у ПУ „Полетарац“ Мерошина:

1. Програм инклузивног образовања и васпитања;
2. Програм за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
3. Програм спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања;
4. Пригодни и повремени програми;
5. Програм стручне подршке породици.

У складу са законом у нашој установи постоји 5 (пет) тимова који свој рад остварују у складу са важећим Правилницима, Програмима и Годишњим плановима рада:

1. Стручни Актив за развојно планирање Установе;
2. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
3. Тим за самовредновање квалитета рада установе;
4. Тима за инклузивно васпитање и образовање;
5. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.
 
У Установи се реализује пројекат Министарства Просвете "Инклузивно предшколско образовање и васпитање" у виду одржавања радионица за децу која не похађају установу узраста 3-5,5 година у Баличевцу и Азбресници.

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check