sort proizvodi

Кадровска структура

Наш тим чини директорка, 18 васпитача, 2 медицинске сестре на превентивној здравственој заштити, 2 стручна сарадника психолог и педагог, који заједничким снагама брину да деца увек буду у позивном и подстицајном окружењу. У том послу нам помаже правно и финансијско особље, као и помоћни радници.


КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ  У РАДНОЈ 2021/22.год.

 

 1. Весна Ивковић – директор
 2. Александар Цонић – секретар
 3. Каролина Милојевић – шеф рачуноводства
 4. Мирослав Радовановић – благајник
 5. Сања Миладиновић – стручни сарадник-педагог
 6. Марија Петровић – стручни сарадник – психолог
 7. Јелена Миленковић Милентијевић – васпитач
 8. Мирјана Јовановић –васпитач
 9. Маја Јурдановић – васпитач
 10. Марина Коцић – васпитач
 11. Горица Ранчић – васпитач
 12. Јасмина Драгићевић – васпитач
 13. Сандра Тошић – васпитач
 14. Соња Савић – васпитач
 15. Драгана Петковић  in memoriam (1977-2022)- васпитач
 16. Александра Стаменковић – васпитач
 17. Сашка Радовановић – васпитач
 18. Мартина Стајић – васпитач
 19. Тијана Јелић - васпитач
 20. Славица Сибиновић – васпитач
 21. Мирјана Самарџић – васпитач
 22. Данијела Илић – васпитач
 23. Милена Јоцић- васпитач
 24. Милован Јовановић- васпитач
 25. Јована Милојевић-васпитач
 26. Милијана Радовановић – мед.сестра на превентивној здравственој заштити
 27. Наташа Митић - мед.сестра на превентивној здравственој заштити
 28. Невена Стошић – куварица
 29. Данијела Јанковић - сервирка
 30. Милош Ђорђевић – возач
 31. Милан Станковић- домар
 32. Жаклина Микић – спремачица
 33. Биљана Микић – спремачица
 34. Јелена Митић – спремачица
 35. Марија Димитријевић – спремачица
 36. Мимица Јовановић - спремачица

 

 

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check