sort proizvodi

О нама

ПУ „Полетарац“ Мерошина први пут је почела са радом 02.12.1981.године и непрекидно ради до данас. Централни објекат је монтажно изграђени вртић чија површина износи 298м2 и  налази се на адреси Нишка број 2 на магистралном путу Ниш-Прокупље.  У овом објекту бораве деца узраста 2,5 до 7 година.

 

У нашем објекту смештене су три васпитне групе и то: 


1.Мешовита васпитна група ,,Пачићи" на целодневном боравку;
2. Мешовита васпитна група "Пепељуга" на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година) и
3.Припремна предшколска група "Полетарац" на четворочасовном програму.

Васпитно-образовни рад одвија се и у истуреним групама на терену које покривају територију општине Мерошине:

1.  Припремна предшколска група "Дуга" у Азбресници на полудневном боравку;
2.  Припремна предшколска група "Твити" у Крајковцу на полудневном боравку;
3.  Припремна предшколска група "Пчелица" у Кованлуку на полудневном боравку;
4.  Мешовита васпитна група "Бамби" на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година);
5.  Припремна предшколска група "Колибри" у Баличевцу на полудневном боравку;
6.  Припремна предшколска група "Цицибан" у Балајнцу на полудневном боравку;
7.  Мешовита васпитна група "Звончићи" у Бајанцу на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година);
8.  Припремна предшколска група "Вилинград" у Доњој Расовачи на полудневном боравку;
9.  Мешовита васпитна група "Лане" у Доњој Расовачи на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година);
10. Припремна предшколска група "Ципелићи" у Девчи на полудневном боравку;
11. Припремна предшколска група "Ђурђевак" у Југбогдановцу на полудневном боравку;
12. Мешовита васпитна група "Невен" у Југбогдановцу на полудневном боравку (узраст деце 3-5,5.година) и
13. Припремна предшколска група "Бубамара" у Батушинцу на полудневном боравку.
 
Централни објекат поседује своју кухињу у којој се припрема храна за малишане. Такође, поседујемо и комби возило којим се превозе деце из удаљених места до најближег вртића.
У складу са Предшколским програмом Установе програми васпитно-образовног рада са децом су:
1.Програм неге и васпитања деце узраста до 3године;
2. Програми предшколског васпитања и образовања деце од 3године до укључивања у програм припреме за школу;
3.Припремни предшколски програм за децу узраста 5,5-6,5 година;
4. Програм васпитања и образовања деце узраста од 3-5,5година.

 
Остали програми који се реализују у ПУ „Полетарац“ Мерошина:

1. Програм инклузивног образовања и васпитања;
2. Програм за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
3. Еколошки програм;
4. Пригодни и повремени програми;
5. Програм стручне подршке породици.У складу са законом у нашој установи постоји 5 (пет) тимова који свој рад остварују у складу са важећим Правилницима, Програмима и Годишњим плановима рада:

1. Стручни Актив за развојно планирање Установе;
2. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;
3. Тим за самовредновање квалитета рада установе;
4. Тима за инклузивно васпитање и образовање;
5. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.
 
У Установи се реализују и пројекти:
1. Пројекат: „Дечији сигурни кораци“;
2. Пројекат: „ Сви заједно кроз чаробни свет књига-различити програми и начини укључивања родитеља у непосредан васпитно-образовни рад.“.
 

Установа ПУ „Полетарац“ Мерошина је у сарадњи и партнерству са Већницима Општине Мерошине започела пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“- који ће се реализовати у наредне 2 године.

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %